Ludzik 2015

Realizacja oświetlenia i realizacja nagłośnienia podczas mistrzostw One Man Show Ludzik 2015 w koszalińskim teatrze Variete Muza w dniach 15-16.10.2015 r.