Omega Impact w Kawałku Podłogi

Nagłośnienie koncertu Omega Impact w koszalińskim klubie Kawałek Podłogi w dniu 28.02.2015r.

Scroll to Top